Κατασκευή και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η εταιρεία Αμοιρίδης και συνεργάτες ικανοποιεί κάθε ιδιαίτερη ανάγκη των πελατών της, παραδίδοντας  με επιτυχία ολοκληρωμένα έργα σε όλο το φάσμα της διαδικασίας κατασκευής, μέσα από ένα αξιόπιστο  και υψηλής εξειδίκευσης δίκτυο συνεργατών, προμηθευτών και κατασκευαστών. Βασικός μας στόχος είναι να δώσουμε έμφαση στη σχέση ποιότητας χρόνου και κόστους.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Υποστηρίζουμε τους επενδυτές μας σε όλο το φάσμα των κατασκευών με την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και επίβλεψης, όπως
Συντήρηση Ελέγχου και παροχή συμβουλών.
Σχεδιαστική υποστήριξη όλων των φάσεων του έργου
Τεχνικό έλεγχο με την παροχή συμβουλών.
Περιβαλλοντικό έλεγχο με την παροχή συμβουλών.