Δημόσια Έργα

Η εταιρία μας ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων έργων. Διαθέτουμε πτυχίο 1ης κατηγορίας, έχοντας την ανάλογη πιστοποίηση από τις υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ανάληψη έργων στις κατηγορίες:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ

και σε Κοινοπραξίες με αντίστοιχες εταιρίες έργων Ηλεκτρομηχανολογικών.
Έχουμε συνεχή και επιτυχημένη παρουσία στην εκτέλεση έργων στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Επιβεβαίωση των ποιοτικών υπηρεσιών μας σε όλους τους τομείς αποτελεί η παρουσία μας σε έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με επιτυχία και ποιότητα .
Η εταιρία μας έχει πτυχίο ανάληψης δημοσίων έργων 1ης κατηγορίας, το οποίο πιστοποιεί την 8χρονη επιτυχημένη πορεία μας στο χώρο. Όλες οι συνεργασίες μας περατώθηκαν με άριστα αποτελέσματα και ποιότητα τηρώντας πιστά τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και τα ποιοτικά στοιχεία των μελετών.