Κτιριακό Συγκρότημα στο Φανάρι

Σχεδιασμός κτιριακού συγκροτήματος στο Φανάρι Ροδόπης.