Κατοικία στο χωριό Αγέλη

Σχεδιασμός και κατασκευή κατοικίας στην Αγέλη του Ν. Ξάνθης.