Παραλιακό Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Παραλιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα κατηγορίας 5* "Holiday Village Resort" δυναμικότητας 230 κλινών.