Ανάπλαση Ξενοδοχείου Ελισσώ

Ανάπλαση και επαναχρήση ξενοδοχείου Ελισσώ (πρώην Ξενία Ξάνθης) κατηγορίας 4* δυναμικότητας 46 κλινών.