Μονοκατοικία στην Μορσίνη Ξάνθης

Σχεδιασμός και κατασκευή κατοικίας στην Μορσίνη Ξάνθης.