Αξιοποίηση επενδύσεων

Η εταιρεία Αμοιρίδης και οι Συνεργάτες μπορούν να σας συμβουλεύσουν  σχετικά με όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής διαδικασίας από την κοστολόγηση της αξιολόγησης των κινδύνων, καθώς και την  παρακολούθηση κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου είτε  ο πελάτης μας ζητάει μια χρηματοδότηση για μια επένδυση  είτε  είναι επενδυτής που εξετάζει μια απόκτηση ή μία πώληση. Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη των επενδυτών, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο τους, συνεργαζόμενοι  όπου απαιτείται με κορυφαίους επαγγελματίες (οικονομολόγους, λογιστές, δικηγόρους κ.λπ.), έτσι ώστε να ολοκληρωθεί  το προτζεκτ  σας με αξιοπιστία, ταχύτητα, οικονομία, πετυχαίνοντας άριστη συνεργασία καθώς  και ενημέρωση σας για κάθε φάση. Παρέχουμε τη βέλτιστη λύση για υφιστάμενες εγκαταστάσεις με εφαρμόσιμες μελέτες και προϋπολογισμούς τα οποία κοστολογούμε πριν τις επενδύσεις.  Λαμβάνουμε υπόψη τον κτιριοδομικό κανονισμό, την νομοθεσία περιβαλλοντικούς καθώς και άλλους ελέγχους συμμόρφωσης. Ακολουθώντας αξιόπιστα φάση προς φάση τη διαδικασία για την ολοκλήρωση του έργου εγγυόμαστε παράδοση με το κλειδί στο χέρι.