Τέμενος στον Οικισμό Άλμα

Σχεδιασμός και αδειοδότηση Τεμένους στον οικισμό Άλμα Ξάνθης.