Εξοχική Κατοικία στην Μαρώνεια

Σχεδιασμός εξοχικής κατοικίας στην Μαρώνεια Νομού Ροδόπης.